Lucie Zelenková, DiS.

Funkce:Sociální pracovník pro cílové skupiny II - veřejný opatrovník
Kancelář:budova úřadovna - Žižkovo nám. 58 -> patro 2 -> dveře 206
E-mail:zelenkova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 972
Mobilní telefon: +420 702 298 213