Ing. Zuzana Reifová

Funkce:Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 1 -> dveře 108
E-mail:reifova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 873