Bc. Jarmila Adámková

Funkce:Personální
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 2 -> dveře 217
E-mail:adamkova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 844