Ing. Renata Straková

Funkce:Vedoucí odboru dotací a projektů
tajemnice komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch
Kancelář:budova úřadovna - Břežánská 49 -> dveře 1
E-mail:strakova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 959
Mobilní telefon: +420 606 414 760