Jana Ručkayová

Funkce:Mzdy, pokladna
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 2 -> dveře 217
E-mail:ruckayova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 843