Bc. Jana Hyrmanová

Funkce:Místní poplatky III
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 1 -> dveře 101
E-mail:hyrmanova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 825