Bc. Jana Hyrmanová

Funkce:Interní audit
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 2 -> dveře 211
E-mail:hyrmanova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 963