Eva Myslíková

Funkce:Referent pro školství, kulturu a sport
tajemnice komise pro kulturu a školství
Kancelář:budova úřadovna - Želivského 50/1 -> dveře 1
E-mail:myslikovae@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 936