Bc. Alena Procházková, DiS.

Funkce:Referent sociálních služeb a zdravotnictví
Kancelář:budova úřadovna - Žižkovo nám. 58 -> patro 2 -> dveře 207
E-mail:prochazkova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 925