Ing. Miroslava Sokolová

Funkce:Sociální pracovník - NRP, dohody o výkonu pěstounské péče II
Kancelář:budova úřadovna - Seifertova 1 -> patro 1 -> dveře 106
E-mail:sokolova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 913