Jindřiška Hyklová, DiS.

Funkce:Sociální pracovník – NRP II
Kancelář:budova úřadovna - Žižkovo nám. 58 -> patro 1 -> dveře 105
E-mail:hyklova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 938