Bc. Věra Kodadová, DiS.

Funkce:Vedoucí oddělení sociální péče a zdravotnictví
tajemnice sociálně zdravotní komise
Kancelář:budova úřadovna - Žižkovo nám. 58 -> patro 2 -> dveře 209
E-mail:kodadova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 937
Mobilní telefon: +420 702 298 370