Soňa Strýčková, DiS.

Funkce:Sociální pracovník pro cílové skupiny I
Kancelář:budova úřadovna - Žižkovo nám. 58 -> patro 2 -> dveře 204
E-mail:stryckova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 917
Mobilní telefon: +420 702 298 069