Ing. Oldřich Jedlička, DiS.

Funkce:Vedoucí odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu
Kancelář:budova úřadovna - Seifertova 1 -> patro 1 -> dveře 101
E-mail:jedlickao@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 890