Ing. Helena Volfová

Funkce:Vedoucí oddělení životního prostředí
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 1 -> dveře 109
E-mail:volfova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 875
Mobilní telefon: +420 724 878 556