Ing. Eva Brodská

Funkce:Vedoucí živnostenského úřadu
Tajemnice kontrolního výboru
Kancelář:budova úřadovna - Seifertova 1 -> patro 2 -> dveře 209
E-mail:brodska@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 940
Mobilní telefon: +420 723 773 893